തൈറോയ്ഡ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അപകടം ഉറപ്പ് | Thyroid Malayalam Health TipsThyroid disease is a common problem that can cause symptoms because of over or under function of the thyroid gland. What are the symptoms of a thyroid problem? Thyroid – hypothyroidism and hyperthyroidism symptoms and treatment in malayalam by Dr. Ashwathi Soman.
തൈറോയ്ഡ് ഹോര്‍മോണ്‍ അധികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പര്‍ തൈറോയ്ഡിസം. തൈറോയ്ഡ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ്ചെയ്യുക Dr. Ashwathi Soman MBBS മറുപടി നൽകുന്നതാണ്.

For more health videos SUBSCRIBE Arogyam Youtube Channel.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *